Languages  Svenska  English

Abonnemang SVARs e-tjänst

Här kan du beställa abonnemang på SVARs e-tjänst. Ett abonnemang ger dig tillgång till de bilder, register och databaser som Riksarkivet SVAR publicerat i Digitala forskarsalen.

 
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Säker betalning