Languages  Svenska  English
1.1 Indelta soldater
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680–1901.
1.10 Militära betyg 1945–
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.10 Militära betyg 1945–.
1.11 Patientjournaler
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.11 Patientjournaler.
1.12 Skeppsgossar
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.12 Skeppsgossar.
1.13 Hemvärns- och frivillig personal
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.13 Hemvärns- och frivilligpersonal.
1.14 Medaljer och ordnar
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.14 Handlingar om medaljer och ordnar.
1.2 Officerare och underofficerare
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare
1.3 Pensioner
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner.
1.4 Värvade och stamanställda soldater
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.4 Värvade och stamanställda soldater.
1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga.
1.6 Domböcker och straffjournaler
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.6 Domböcker och straffjournaler.
1.7 FN-soldater
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.7 Svenskar i FN-tjänst.
1.8 Frivilliga i utlandstjänst
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.8 Frivilliga i utlandstjänst.
1.9 Anställningshandlingar 1900–
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.9 Anställningshandlingar från 1900-talet.
10. Fotografier
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 10 Fotografier.
11. Bibliotek
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 11 Krigsarkivets bibliotek.
1800-talet
I en gammaldags resväska finns välgjorda kopior av historiska dokument från 1800-talets Jämtland.
2. Kartor
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 2 Kartor.
3. Byggnader
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 3 Byggnader.
41 Handskrifter 1339–1926
Programmet är ett självinstruerande läromedel för dig som vill utveckla din skicklighet att läsa...
230:-
5. Uniformer och fanor
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 5 Handlingar om uniformer och fanor.
6. Fartyg
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 6 Fartyg.
650 stycken citroner, 120 stycken påmerantzer och 200 stycken apellisiner
På Landsarkivet i Uppsala finns det ett rikt och spännande material i de olika tullarkiven. Här...
7 kapitel om arkiv- och informationsvetenskap
Praxisfältet: uppdragsgivare och profession
150:-
Föregående12325
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Säker betalning
Beställ nyhetsbrev
för att få erbjudanden och nyheter från Digitala forskarsalen och webbutiken direkt till din e-post.