Languages  Svenska  English
Hitta i är en serie små foldrar som hjälper dig att lättare få fram olika typer av uppgifter ur arkiven.
Kort introduktion till våra arkiv.

650 stycken citroner, 120 stycken påmerantzer och 200 stycken apellisiner
På Landsarkivet i Uppsala finns det ett rikt och spännande material i de olika tullarkiven. Här...
  
Alla dessa tullar – en arkivguide
I dag förknippar vi tullar med nationella gränser. Den yttre tullgränsen har alltid varit...
 170:-  
Bland bönder och godsägare
  
From Manuscripts to Wrappers
The Swedish National Archives in Stockholm houses the largest collection of medieval book...
 200:-  
Hur hittar jag mitt torp i arkiven?
Denna lilla skrift behandlar sökning efter information om fastigheter på landet i statliga...
  
Ingång till handelsregistren
Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag...
  
Ingång till magistratsarkiven
Magistraten var tillsammans med rådhusrätten stadens styre, förvaltning och domstol. Både...
  
Ingång till sjöfartsarkiven
Sjömanshusen kan liknas vid "en arbetsförmedling för sjöfolk". Sjömanshusen skulle samla och...
  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 1
Centrala myndigheter.
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 10
Supplement och generalregister.
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 2
Rättegångshandlingar
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 3
Militärområden o.dyl
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 4
Svenska regementen – infanteri och pansar.
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 5
Svenska regementen – övriga (kavalleriet, artilleriet, luftvärnsförband, ingenjörtrupper,...
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 6
Flottans regionala och lokala enheter (inkl. Lotsväsendet)
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 7
Fortifikationens regionala enheter
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 8
Enskilda arkiv.
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Del 9
Kart- och ritningssamlingar, fotografier samt bibliotek.
 50:-  
Krigsarkivets beståndsöversikt – Paket
Paketet består av totalt 10 volymer med Krigsarkivets beståndsöversikt.
 200:-  
Källor till invandringens historia 1840–2000
Invandrare har i alla tider kommit till Sverige. I våra arkiv finns många och tydliga spår av...
 200:-  
Landsarkivet i Lund – Del 1
I landsarkivet bevaras källor till vår historia från 1200-talet till modern tid. Landsarkivet i...
 40:-  
Lärdom och fostran
Så gott som alla uppväxta i Sverige har en relation till skolan. De allra flesta har tillbringat...
  
Malmö Stadsarkiv – handledning till judiciella arkiv
 60:-  
Med kartan i fokus
Under 1600-talet började lantmätare, fortifikationsofficerare och andra kartritare att kartlägga...
 250:-  
Ordning och reda bland föreningens handlingar
En arkivhandling är unik. Den är ett arv från det förflutna, minnet av igår och en resurs för...
  
Riksarkivets beståndsöversikt - Paket
Paketet består av totalt 14 volymer med Riksarkivets beståndsöversikt.
 1 800:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 1:1
Att bevara och vårda centrala arkiv har alltid varit en huvuduppgift för Riksarkivet. Med tiden...
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 1:2
I denna del behandlas enbart utrikesförvaltningen.
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 2
Sveriges statsskick bygger på principen om en folksuveränitet som skall utövas av ett...
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 3
Denna del av Riksarkivets beståndsöversikt ägnas åt kommittéarkiven. Med kommittéväsendet har...
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 4
När Gustav Vasa och rådet år 1524 enades om att begära in uppgifter om länens uppbörd och...
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 5:1
Del 5 omfattar arkivbestånd som bildats vid
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 5:2
Del 5 omfattar arkivbestånd som bildats vid
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 6
Riksarkivets beståndsöversikt redovisar Riksarkivets arkivbestånd på ett övergripande och...
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 7
Vid arkivforskning är en av svårigheterna att veta var handlingar kan återfinnas, ofta krävs en...
 210:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 8:1
I Riksarkivet finns stora bestånd av enskilda arkiv, främst person-, släkt- och gårdsarkiv.
 250:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 8:1–3
De första enskilda arkiven kom till Riksarkivet på 1600-talet, då oftast genom rättegångar och...
 600:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 8:2
I Riksarkivet finns stora bestånd av enskilda arkiv, främst person-, släkt- och gårdsarkiv.
 250:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 8:3
I Riksarkivet finns stora bestånd av enskilda arkiv, främst person-, släkt- och gårdsarkiv.
 250:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 9:1
Riksarkivet förvarar cirka 13000 hyllmeter arkiv efter föreningar och organisationer på...
 250:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 9:1–2
I band 1 presenteras föreningar och organisationer A-Su. Man finner här information om arkivens...
 400:-  
Riksarkivets beståndsöversikt – Del 9:2
Riksarkivet förvarar cirka 13000 hyllmeter arkiv efter föreningar och organisationer på riksnivå.
 250:-  
Rättens källor
Att rättsmaterialet i våra arkiv ofta är givande är ingen nyhet för vare sig släktforskare,...
  
Skogsnycklar
Människans tillvaro är i ett land som Sverige sammanflätad med skogen. Detta faktum är kanske...
  
Skolväsendets källor
Den svenska skolan har en lång historia. Tanken att alla barn ska få en grundläggande skolgång...
 200:-  
Släktforskarna och Krigsarkivet
Boken är avsedd att vara en grundläggande introduktion till den släktforskare som upptäcker att...
  
Spanien i svenska arkiv
Många ansträngningar har gjorts under åren för att underlätta forskarnas väg genom den snåriga...
 90:-  
Sverige i franska arkiv
Ungefär vid samma tid som vikingarna för första gången invaderade Frankrike, inledde munken...
 90:-  
Sverige i ryska arkiv – Del 1
Den 23 augusti 1991, under den pågående kuppen i Moskva, ledde den nyutnämnde arkivchefen...
 90:-  
Sverige i ryska arkiv – Del 2
Den 23 augusti 1991, under den pågående kuppen i Moskva, ledde den nyutnämnde arkivchefen...
 90:-  
Utrikesförvaltningens källor 1520–2000
I arkiven efter den svenska utrikesförvaltningen går det att följa Sveriges utrikespolitiska...
 200:-  
Vasatidens samhälle
Vasatiden väcker idag ett stort intresse. Under denna dramatiska hundraårsperiod övergick Sverige...
 200:-  
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Säker betalning
Beställ nyhetsbrev
för att få erbjudanden och nyheter från Digitala forskarsalen och webbutiken direkt till din e-post.