Languages  Svenska  English
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680–1901.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.10 Militära betyg 1945–.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.11 Patientjournaler.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.12 Skeppsgossar.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.13 Hemvärns- och frivilligpersonal.
1.14 Hitta handlingar om medaljer och ordnar.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.4 Värvade och stamanställda soldater.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.6 Domböcker och straffjournaler.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.7 Svenskar i FN-tjänst.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.8 Frivilliga i utlandstjänst.
1.9 Hitta i anställningshandlingar från 1900-talet.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 10. Fotografier.
Krigsarkivets bibliotek.
1800-talet
I en gammaldags resväska finns välgjorda kopior av historiska dokument från 1800-talets Jämtland.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 2. Kartor.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 3. Byggnader.
41 Handskrifter 1339–1926
Programmet är ett självinstruerande läromedel för dig som vill utveckla din skicklighet att läsa...
230:-
5. Hitta handlingar om uniformer och fanor.
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 6. Fartyg.
650 stycken citroner, 120 stycken påmerantzer och 200 stycken apellisiner
På Landsarkivet i Uppsala finns det ett rikt och spännande material i de olika tullarkiven. Här...
7 kapitel om arkiv- och informationsvetenskap
Praxisfältet: uppdragsgivare och profession
150:-
Föregående12324
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Säker betalning