1.1 Indelta soldater
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.1 Indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680–1901.
1.10 Militära betyg 1945–
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.10 Militära betyg 1945–.
1.11 Patientjournaler
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.11 Patientjournaler.
1.12 Skeppsgossar
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.12 Skeppsgossar.
1.13 Hemvärns- och frivillig personal
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.13 Hemvärns- och frivilligpersonal.
1.14 Medaljer och ordnar
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.14 Handlingar om medaljer och ordnar.
1.2 Officerare och underofficerare
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.2 Officerare och underofficerare
1.3 Pensioner
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner.
1.4 Värvade och stamanställda soldater
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.4 Värvade och stamanställda soldater.
1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga.
1.6 Domböcker och straffjournaler
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.6 Domböcker och straffjournaler.
1.7 FN-soldater
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.7 Svenskar i FN-tjänst.
1.8 Frivilliga i utlandstjänst
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.8 Frivilliga i utlandstjänst.
1.9 Anställningshandlingar 1900–
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.9 Anställningshandlingar från 1900-talet.
10. Fotografier
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 10 Fotografier.
11. Bibliotek
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 11 Krigsarkivets bibliotek.
2. Kartor
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 2 Kartor.
3. Byggnader
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 3 Byggnader.
5. Uniformer och fanor
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 5 Handlingar om uniformer och fanor.
6. Fartyg
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 6 Fartyg.
650 stycken citroner, 120 stycken påmerantzer och 200 stycken apellisiner
På Landsarkivet i Uppsala finns det ett rikt och spännande material i de olika tullarkiven. Här...
7. Flygplan och helikoptrar
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 7 Handlingar om flygplan och helikoptrar.
8. Fordon
Hitta i Krigsarkivets bestånd. 8 Fordonshandlingar.
Previous1236
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Shop online
Contact us
Säker betalning
Beställ nyhetsbrev
för att få erbjudanden och nyheter från Digitala forskarsalen och webbutiken direkt till din e-post.