1800-talet
I en gammaldags resväska finns välgjorda kopior av historiska dokument från 1800-talets Jämtland.
Andra världskriget
I två moderna dokumentportföljer finns välgjorda kopior av dokument från tiden för andra...
 
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Shop online
Contact us
Säker betalning